KONTAKT

Martin Bauer Polska Sp. z o.o.
Witaszyczki 67-68
63-230 Witaszyce
tel.: +48 62 596 08 00
e-mail: welcome@martin-bauer.pl
W związku z tym, że w ramach prowadzonej działalności przetwarzamy dane osobowe, poniżej znajdą Państwo informacje nt. celów, dla których są one przez nas przetwarzane, zakresu gromadzonych danych oraz przysługujących Państwu uprawnień. Informacje nt. przetwarzanych przez nas danych osobowych znajdą Państwo również w naszej Polityce Prywatności.
Inspektor Ochrony Danych: Maciej Sodkiewicz, iod@martin-bauer.com

Znajdź informację, która dotyczy Twoich danych: