Praktyki studenckie

STANOWISKO: Praktykant w Laboratorium
MIEJSCE PRAKTYKI: Witaszyczki obok Jarocina
TERMIN: pomiędzy lipcem-sierpniem

Główne zadania podczas praktyki:

 • Przygotowanie, rejestracja i archiwizacja prób
 • Przeprowadzanie badań sensorycznych analizowanych prób
 • Przeprowadzanie oceny makroskopowej, określanie zanieczyszczeń obcych oraz cech dyskwalifikujących surowców
 • Oznaczanie zawartości olejków eterycznych, wody, straty masy po suszeniu, popiołu, popiołu nierozpuszczalnego w HCl, stopnia rozdrobnienia, gęstości nasypowej i in.
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej (obliczenia, zapisy wyników analiz) zgodnie z zasadami GMP

Szukamy Praktykanta, który:

 • Jest w trakcie nauki na wyższych uczelniach – preferowane kierunki przyrodnicze (biologia, chemia, biotechnologia, technologia żywności) lub w technikach (przetwórstwa spożywczego, chemicznych)
 • Nie boi się wyzwań i nowych zadań
 • Zna język angielski w stopniu komunikatywnym (dodatkowy atut)
 • Posiada książeczkę sanitarno-epidemiologiczną

Oferujemy:

 • Umowę absolwencką w stabilnej, międzynarodowej organizacji
 • Ciekawą i pełną wyzwań praktykę pod okiem doświadczonej kadry
 • Możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności przydatnej na rynku pracy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
oraz dołączenie CV

  Dane personalne

  Plik CV

  Maks. wielkość: 1 MB. Dozwolone formaty: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf

  Drogi Kandydacie:
  Informujemy, że w związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych celem wzięcia udziału w rekrutacji:

  rozwiń/zwiń

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Martin Bauer Polska Sp. z. o. o., Witaszyczki 67-68, 63-230 Witaszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059216, posiadająca NIP: 621-10-03-949, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: welcome@martin-bauer.pl

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@martin-bauer.com

  Cel przetwarzania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, na postawie art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;

  • żądania sprostowania swoich danych osobowych;

  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych;

  • cofnięcia udzielonej zgody – w zakresie jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na jej podstawie – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.